Onsdag formiddag ble det lagt frem ferske boligtall for juli fra Eiendom Norge på en pressekonferanse i Oslo. Eiendom Norge legger frem eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk hver måned.

Boligprisene i Bergen falt med 0,4 prosent i juli måned. Normalt går boligprisene ned i juli, dette er derfor som en normal utvikling å regne.

Dette koster det i Bergen

Boligprisene i Bergen har hatt en sterkere utvikling enn landet under ett, der prisene har gått ned med 1,1 prosent sist måned. Bergen har en 12 måneders vekst på 9,2 prosent. Det er sterkere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 6,8 prosent.
Det ble solgt 316 boliger i Bergen i juli måned, noe som er 1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2014. Så langt i 2015 er det solgt 3.848 boliger i Bergen, 12,2 prosent flere enn i 2014.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen i juli var 22 dager. Det er vesentlig raskere enn resten av landet, som hadde 50 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.850.000,-.

Falt i Norge i juli

Onsdag kom det frem at boligprisene i Norge falt 1,1 prosent i juli. Sesongjustert var nedgangen 0,3 prosent.

– Ikke uventet, sier administrerende Christian Dreyer, direktør i Eiendom Norge.

Samtidig ble det klart at prisene for juli steg i én bydel i Bergen.

– For første gang siden høsten 2013 fikk vi både nominell og sesongkorrigert prisnedgang. Det er ikke uventet at vi får en prisnedgang i juli måned, sier Dreyer.

Selger færre boliger

Det er vanlig at prisene går ned midt på sommeren.

–  Vi bør se juli og august i sammenheng før vi konkluderer med at det er moderasjon i prisutviklingen, sier han.

Totalt ble det solgt 4086 bruktboliger i juli. Det er en nedgang på 5,2 prosent sammenlignet med juli i fjor.

I Bergen tok det i snitt 22 dager å selge en bolig i juli, mot 13 i juni og 12 i mai. For Hordaland utenom Bergen tok det hele 60 dager å selge en bolig i juli, mot 32 i juni.

Bare Oslo stiger

Nedgangen i boligmarkedet gjelder for hele Norge, med unntak av hovedstaden. Her var det riktignok kun en helt moderat oppgang på 0,2 prosent.

Samtidig skal man huske på at boligprisene det siste året totalt har steget med 6,8 prosent.

I Bergen sank prisene nest minst i Norge, med kun 0,4 prosent. Det siste året har boligprisene totalt steget med 9,2 prosent i Bergen.

Hittil i år er det solgt 53.364 boliger, 8,8 prosent flere enn i 2014.

– Mye oppdrag i juli

Tor Ramsøy hos Privatmegleren forteller om stor oppdragsmegde i juli.

– Det har vært forholdsvis høy aktivitet i juli, spesielt rettet inn mot leiligheter for studenter og førstegangsetablerere, sier han til Bonansa.

I tillegg har det kommet inn mange oppdag som skal presenteres i august.

– Vi ser for oss høy aktivitet i august basert på oppdragsmengden. Dersom det ikke legges flere boliger ut for salg gjennom høsten vil kampen om hver bolig skjerpes, noe som igjen bidrar til høyere priser og fortsatt vekst. Det høye prissjiktet i Bergen har gjennom første halvår vært godt, og det er ingen tegn på at oljenedturen påvirker dette markedet, sier Ramsøy.

Basert på erfaring er det normalt lavere prisoppgang på høsten enn første halvår.

– Antallet boliger for salg har naturligvis stor innvirkning på om høsten blir selgers marked eller kjøpers marked, understreker Ramsøy.

Så mange boliger ble solgt

Hittil i år er det solgt 53.364 boliger, som er 8,8 prosent flere enn i 2014.

– Aktiviteten i markedet bærer preg av at juli måned er en feriemåned, likevel har det vært færre salg i juli enn normalt. Det er ikke overraskende at markedet roer seg noe etter den høye aktiviteten vi hadde gjennom hele første halvår. Vi forventer at det blir betydelig flere salg i august måned, sier Dreyer.

Ved utgangen av juli var det 9749 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 8,9 prosent lavere enn i 2014.

– Antall boliger for salg er alltid på det laveste i juli måned, og forventes å øke vesentlig utover i august måned. Likevel er det også til juli å være et lavt nivå på porteføljen, spesielt i Oslo-området. Det er behov for en betydelig større tilbudsside i hovedstaden for å møte den etterspørselen vi har i markedet nå, sier Dreyer.

Går dårlig i Stavanger

Den svakeste utviklingen hadde Sandnes med en nedgang på 2,0 prosent, tett fulgt av Follo og Asker med en nedgang på 1,9 prosent. Som forventet har Stavanger og Sandnes nå en negativ 12 måneders vekst på henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent.

– Det er stadig større forskjeller i prisutvikling mellom de ulike regionene. Vi forventer det vil forsterke seg de neste månedene, der Oslo og Stavanger vil være ytterpunktene i prisutviklingen, sier Dreyer.