Vi har studert tallene som ble lagt frem på en pressekonferanse i regi av Eiendom Norge onsdag. Du kan sjekke hvordan prisene har endret seg i din bydel her, men vi har i tillegg sett på kvadratmeterprisene for bydelene.

Det er fremdeles billigst å bosette seg i Arne og Åsane. Samtidig er kvadratmeterprisen der mye høyere enn i Hordaland utenom Bergen. Bosetter man seg i en av de andre kommunene, er snittprisen på 24.164 kroner kvadraten – under halvparten av det det koster i Bergenhus og Årstad.

Du kan studere tallene i tabellen under. Her kan du også se hva som er medianprisen for en bolig akkurat nå.

Sted Pris pr kvm Pris median bolig
Arna og Åsane 31 774 2 900 000
Bergenhus og Årstad 50 556 2 799 500
Fana og Ytrebygda 36 685 3 600 000
Fyllingsdalen og Laksevåg 35 628 2 621 186

Selveiere dyrere enn eneboliger

Disse prisene tar utgangspunkt i alle boliger; eneboliger, leiligheter, selveiere, delte boliger og andelsboliger. Hvis man deler dette opp og studerer tallene ytterligere, viser de har det er kvadratmeterprisen på selveiere som er aller høyst. Denne er oppe i 55.502 kroner nå i Bergenhus og Årstad, mens den er 35.933 i Arna og Åsane.

Kvadratmeterprisen for eneboliger er på 41.177 i de dyreste områdene i Bergen, mens en borettslagsleilighet i Bergenhus og Årstad har en kvadratmeterpris på 51.612.

Boligprisene i Bergen falt med 0,4 prosent i juli måned. Normalt går boligprisene ned i juli, dette er derfor som en normal utvikling å regne.

Dette koster det i Bergen

Boligprisene i Bergen har hatt en sterkere utvikling enn landet under ett, der prisene har gått ned med 1,1 prosent sist måned. Bergen har en 12 måneders vekst på 9,2 prosent. Det er sterkere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 6,8 prosent.
Det ble solgt 316 boliger i Bergen i juli måned, noe som er 1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2014. Så langt i 2015 er det solgt 3.848 boliger i Bergen, 12,2 prosent flere enn i 2014.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen i juli var 22 dager. Det er vesentlig raskere enn resten av landet, som hadde 50 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.850.000,-.

Prisnedgang i Norge

Boligtallene som ble lagt frem onsdag, viste en tilbakegang på 1,1 prosent i Norge totalt for juli. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,3 prosent fra forrige måned. Samtidig er boligprisene 6,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– For første gang siden høsten 2013 fikk vi både nominell og sesongkorrigert prisnedgang. Det er ikke uventet at vi får en prisnedgang i juli måned, og vi bør se juli og august i sammenheng, før vi kan konkludere med at det er mer moderasjon i prisutviklingen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Så mange boliger ble solgt

Det ble solgt 4086 bruktboliger i juli. Dette er en nedgang på 5,2 prosent sammenlignet med juli 2014. Hittil i år er det solgt 53.364 boliger, som er 8,8 prosent flere enn i 2014.

– Aktiviteten i markedet bærer preg av at juli måned er en feriemåned, likevel har det vært færre salg i juli enn normalt. Det er ikke overraskende at markedet roer seg noe etter den høye aktiviteten vi hadde gjennom hele første halvår. Vi forventer at det blir betydelig flere salg i august måned, sier Dreyer.

Ved utgangen av juli var det 9.749 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 8,9 prosent lavere enn i 2014.

– Antall boliger for salg er alltid på det laveste i juli måned, og forventes å øke vesentlig utover i august måned. Likevel er det også til juli å være et lavt nivå på porteføljen, spesielt i Oslo-området. Det er behov for en betydelig større tilbudsside i hovedstaden for å møte den etterspørselen vi har i markedet nå, sier Dreyer.

Går dårlig i Stavanger

Den svakeste utviklingen hadde Sandnes med en nedgang på 2,0 prosent, tett fulgt av Follo og Asker med en nedgang på 1,9 prosent. Som forventet har Stavanger og Sandnes nå en negativ 12 måneders vekst på henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent.

– Det er stadig større forskjeller i prisutvikling mellom de ulike regionene. Vi forventer det vil forsterke seg de neste månedene, der Oslo og Stavanger vil være ytterpunktene i prisutviklingen, sier Dreyer.