Statistisk sentralbyrås “Dette er Norge 2015” har tall på det meste – også hvordan nordmenn bor. Publikasjonen som kom ut onsdag forteller når eldrebølgen kommer, hva som er navnemoten, hvor mye strøm vi bruker, om det er flest kvinner eller menn som bor alene, hvor mange som gifter seg i utlandet, i hvilket fylke folk lever lengst, hvor vanlig det er i norske hjem å ha “bare” ett bad, hvor mange som har fritidsboliger i utlandet, når norske kinoer hadde sin gullalder, hvor stor andel av befolkningen som sovner klokken 2330, hvor mye melk en norsk ku produserer hvert år… Listen er svært, svært lang.

Rapporten viser at det er om lag 2.446.000 boliger i Norge. 52 prosent er frittliggende eneboliger. 21 prosent er tomannsboliger, rekkehus og andre småhus. 23 prosent er blokker eller leiegårder.

Mer enn åtte av ti husholdninger har bolig med egen hage eller tomt.

Åtte av ti eier boligen selv

SSB-rapporten viser at 78 prosent av husholdningene eier boligen sin selv. 17 prosent leier. Sammenlignet med våre naboland er antallet selveiere svært høyt.

Mindre boliger – større hytter

“På midten av 1980-tallet var nybygde boliger neste tre ganger så store som nye fritidsboliger. Deretter sank boligenes areal, noe som skyldes den økende andelen blokkleiligheter. Samtidig har arealet på nye fritidsboliger økt kraftig, og i 2007 bygget vi omtrent like store hytter som boliger. De siste årene har så forskjellen økt igjen,” skriver SSB i rapporten.

Gjennomsnittsboligen har riktignok fire rom, og fordi vi bor færre i boligene, blir den også mer romslig.

Vi bor mye bedre enn før. I 1980 manglet ti prosent av befolkningen bad eller dusj. Dette tallet var nede i én prosent i 12990. Nå har rundt 50 prosent tørketrommel, 80 prosent har oppvaskmaskin, 90 prosent har vaskemaskin, 90 prosent har datamaskin, over 90 prosent har fryseboks eller -skap og nesten 100 prosent har TV.

Vi tror du også vil like disse sakene: